cze   cze


Projektová, inženýrská a konzultační činnost v oboru plynárenských staveb,
vodohospodářských staveb a inženýrských sítí.


Naše společnost je zaměřena na zpracování studií, projektových dokumentací a provádění inženýrské činnosti v oborech:Plynárenské stavby


•  místní plynovodní sítě
•  vysokotlaké plynovody
•  předávací a regulační stanice
•  posilovací regulační stanice
•  trasové uzávěry
•  plynovody přepravní soustavy
•  generely optimalizace plynárenských sítí
•  majetkoprávní agenda a inženýring
•  plnící stanice CNG
•  měření množství plynu
 

Energetika


•  zpracování průkazů energetické náročnosti budovy (PENB)
•  energetické audity
•  kotelny
•  technické zařízení staveb (TZB)
•  koncepční studie
•  energetický managment
 

Vodohospodářské
stavby


•  vodovodní sítě
•  kanalizační sítě
•  čistírny odpadních vod
•  čerpací stanice
•  rekonstrukce vodohospodářských objektů
•  generely vodovodní a kanalizační sítě
•  navrhování skládek
•  úpravy a opravy koryt vodních toků
•  revitalizace říčných systémů
•  vodní nádrže, rybníky


Zkušený tým zaměstnanců je připraven komplexně zajistit zpracování všech stupňů projektové dokumentace a výkon autorského dozoru staveb, včetně souvisejících inženýrských činností zahrnujících územní rozhodnutí a stavební povolení i příslušný majetkoprávní inženýring (smlouvy o věcných břemenech, kupní smlouvy, vyvlastňovací řízení apod.).

Pracoviště máme ve třech krajských městech Moravy:


Hlavní sídlo společnosti Ostravadivize Olomoucdivize BrnoHlavní sídlo firmy:


IGEA s.r.o.
Na Valše 47/3
Ostrava-Přívoz, 702 95

Fakturační adresa:
IGEA s.r.o.
Na Valše 47/3
Ostrava-Přívoz, 702 00
IČ: 46580514

Jednatel: Ing. Alena Chválková, MBA

Tel.: 606 700 978
E-mail: igea@igea.cz
ID datové schránky: 58iqf7e

Výpis z OR vydal KS Ostravě,
odd. C, vložka 3601
www.justice.czIGEA s.r.o., člen skupiny: