Přeskočit na obsah

O nás

Jsme IGEA. Moderní, inovativní a společensky odpovědná firma s jasnou vizí a strategií postavenou na profesionálních službách, kvalifikovaných odbornících a třicetileté historii.

Poskytujeme zpracování studií, projektových dokumentací a provádění inženýrských činností v oborech plynárenství, energetika a vodohospodářství. Zaměřujeme se také na projektování vodíkových, CNG a LNG stanic.

Jsme součástí společenství firem GASCONTROL GROUP, které sdružuje téměř desítku společností za účelem poskytnout zákazníkům kompletní nabídku produktů a služeb v energetice, od projektovém dokumentace až po finální realizaci na klíč.

Naše
hodnoty

Vize

Chceme být i nadále dlouhodobě prosperující a respektovanou společností, leaderem v zavádění nových postupů a inovací v projekční činnosti.

Poslání a cíle

Poskytujeme kvalitní a komplexní projekční, inženýrské a konzultační služby v oblasti plynárenství, vodního hospodářství a energetiky s cílem zlepšovat naše životní prostředí.

Hodnoty

Jsme hrdí na naši firemní kulturu. Je vybudována na základních pilířích naší firmy, na hodnotách, které společně vyznáváme. Jedná se o hodnoty Spolupráce – Respekt – Optimismus.

Za každý kilometr
vysadíme jeden strom

V loňském roce jsme vyprojektovali 45 km sítí = 45 nově zasazených stromů.

I letos jsme pomáhali obnovit starý sad v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří. Za to patří velký dík divizi Brno, které se povedlo vysadit 12 nových stromků. Ostatní divize nezůstaly pozadu. Za divizi Čechy se povedlo vysadit také 12 stromků, za divizi Olomouc 11 stromků a za divizi Ostrava 10 nových krásných stromků.

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců společnosti IGEA s.r.o.
Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti IGEA s.r.o. V rámci projektu dojde ke vzdělávání v rámci oblastí Obecné IT, Měkké manažerské dovednosti, jazykové dovednosti, Účetní/ekonomické/právní kurzy a Technické dovednosti.

Číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013917

Igea s.r.o. zaměstnává cca 35 projektantů a inženýrských pracovníků, z nichž 75 % má vysokoškolské vzdělání. Kromě stálých zaměstnanců spolupracujeme s dalšími externími pracovníky z oborů stavební geologie, hydrogeologie, elektrotechnické zařízení a další.

Historie
společnosti

Naše společnost byla založena v roce 1992 pod názvem Severomoravský plynárenský inženýring, s.r.o. Ostrava. Založena byla odborníky z oblasti projektování a investiční výstavby s dlouholetou praxí v oboru plynárenství. Následně byla doplňována o další specialisty z oblasti energetiky a vodohospodářských staveb.

V roce 2004 byla společnost přejmenována na IGEA s.r.o. Společnost aktuálně zaměstnává cca 35 projektantů a inženýrských pracovníků. Kromě stálých zaměstnanců spolupracujeme s dalšími externími pracovníky z oborů stavební geologie, hydrogeologie, elektrotechnické zařízení a další.

IGEA s.r.o. je od roku 2019 součástí společenství firem GASCONTROL GROUP, které patří k významným subjektům Moravskoslezského kraje. GASCONTROL GROUP sdružuje dvě desítky firem, přičemž klíčovými společnostmi skupiny jsou GASCONTROL, společnost s r.o. a GASCONTROL POWER, s.r.o. Skupina se zaměřuje na výrobu, dodávky a servis technologií a komponentů pro energetiku a průmysl, dále na výrobu plastů a také zemědělskou produkci. Více na www.gascontrol.cz.

Brožura 30 let Igea

Naše eventy

English Outdoor

English Outdoor Teambuilding Dětský den Cyklonadšenci Máme rádi hory

Teambuilding

Jedna až dvě věty, které charakterizují tuto akci. Kde se koná, co je náplní…
English Outdoor Teambuilding Dětský den Cyklonadšenci Máme rádi hory

Dětský den

Jedna až dvě věty, které charakterizují tuto akci. Kde se koná, co je náplní…
English Outdoor Teambuilding Dětský den Cyklonadšenci Máme rádi hory

Cyklonadšenci

Jedna až dvě věty, které charakterizují tuto akci. Kde se koná, co je náplní…
English Outdoor Teambuilding Dětský den Cyklonadšenci Máme rádi hory

Máme rádi hory

Jedna až dvě věty, které charakterizují tuto akci. Kde se koná, co je náplní…
English Outdoor Teambuilding Dětský den Cyklonadšenci Máme rádi hory