Přeskočit na obsah

Realizované
projekty

Z naší více než 30 leté historie firmy, která zahrnuje stovky zpracovávaných projektových dokumentací a prováděných investorsko-inženýrských činností v celém procesu výstavby, jsme vybrali následující projekty pro jednotlivé oblasti v posledním období

Naše referenční stavby

Vyberte si oblast, která vás zajímá a prohlédněte si některé z významných projektů, které jsme realizovali

Plynárenské stavby
a BIM projekty

Plynovody, rozvodny, plynové terminály, plynojemy, kompresory, měřiče a další technická zařízení související s přepravou, distribucí a zpracováním plynu.

Inženýring

Kompletní inženýrský servis včetně zajištění veškerých povolení pro realizaci díla.

Energetika

Posouzení a zpracování energetické náročnosti budov. Realizace energetických auditů a posudků.

Vodohospodářské
stavby

Projektování vodovodních a kanalizačních sítí. Rekonstrukce vodohospodářských objektů.

Informační modely budov BIM

BIM informační modely budov zahrnují detailní informace o různých aspektech budovy, včetně architektonických prvků, konstrukčních systémů, elektroinstalací, vytápění, větrání, klimatizace, vodoinstalací a dalších. Tyto modely mohou obsahovat také časové a nákladové informace, propojení s plánováním a řízením projektu, simulace chování budovy a další přidané hodnoty.

Projekty v BIM

Plynová regulační stanice pro Veolii
Plynová regulační stanice pro Gasnet

Regulační stanice plynu

Regulační stanice plynu je zařízení, které slouží k regulaci tlaku a toku plynu v plynovodní síti. Tato technická stavba se nachází na strategických místech v plynovodním systému a zajišťuje správnou distribuci plynu do různých oblastí.

Regulační stanice plynu

Rekonstrukce RS Krnov
Rekonstrukce RS Metylovice
Rekonstrukce RS Troubelice
Rekonstrukce RS Kostelec
Rekonstrukce RS Krumvíř

Plynovody

Technické stavby plynovodů zahrnují plánování, navrhování, výstavbu a údržbu plynovodní sítě. Při jejich výstavbě se klade důraz na dodržování bezpečnostních standardů. Plynovody mohou být přenosové, distribuční nebo lokální, a mohou být poháněny různými zdroji plynu, včetně zemního plynu, kapalného plynu (LPG) nebo bioplynu.

Vysokotlaké plynovody

Rekonstrukce VTL Suchá – Albrechtice
Rekonstrukce VTL Stonava – Dětmarovice
Rekonstrukce VTL Řepiště – Lískovec
Rekonstrukce VTL Plynovodu pro Teva a.s.
Rekonstrukce VTL trasových uzávěrů v lokalitách obcí Hněvotín, Klopotovice, Olomouc, Ostrava-Radvanice, Příbor, Uničov

Nízkotlaké a středotlaké
plynovody

Rekonstruce MS Prostějov, Melantrichova
Rekonstruce MS Olomouc, Denisova
Rekonstruce MS, Vrbátky
Rekonstruce MS Brno, Veveří
Rekonstruce MS Blansko, Bezručova

Rekonstruce MS Ostrava, Opavská
Rekonstruce MS Ostrava, Sokolovská
Rekonstruce MS Havířov, Hornosušská<
Rekonstruce MS Opava, Žižkova
Rekonstruce MS Jeseník, Na Stráni

Výstavba plnících stanic
CNG ve městech

Ostrava-Pustkovec
Žďár nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Znojmo
Litvínov

Přeložky plynovodů
(VVTL, VTL, STL, NTL)
pro dopravní stavby

Silnice I/48 Vlčovice
Přeložka VTL plynovodů na silnici I/11 Mokré Lazce-Ostrava
Přeložka VTL plynovodů na silnici I/490 Holešov – JV Obchvat
Dálnice D1 Přerov – Lipník

Inženýring a projekční činnost

Inženýring a projekční činnost

Komplexní výkon inženýrské činnosti přI přípravě staveb.
Zajištění územních rozhodnutí, stavebních povolení, kolaudačních souhlasů.
Majetkoprávní agenda přI uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, budoucích kupních smluv, smlouvách o zřízení věcných břemen nebo služebnosti, kupních smluv.

SSMSK Středisko Bruntál

SSMSK Středisko Bruntál

Energetický audit

SSMSK Cestmistrovství Krnov

SSMSK Cestmistrovství Krnov

Energetický audit

SSMSK Cestmistrovství Rýmařov

SSMSK Cestmistrovství Rýmařov

Energetický audit

SSMSK Bruntál

SSMSK Bruntál

PENB Autodílen a PENB skladu

SSMSK Bruntál

SSMSK Bruntál

Studie návrhu opatření pro snížení ENB

Igea s.r.o. Ostrava

Igea s.r.o. Ostrava

Studie návrhu opatření pro snížení ENB

OSA – Divadlo loutek Ostrava

OSA – Divadlo loutek Ostrava

Studie zpracování návrhu stavebně technických opatření pro snížení ENB

Tazus s.p., středisko Ostrava

Tazus s.p., středisko Ostrava

Rekonstrukce plynových kotelen

Domov seniorů Hranice

Domov seniorů Hranice

Rekonstrukce zdroje tepla a ohřevu TUV

Obec Jindřichov

Obec Jindřichov

Kanalizace a ČOV obce Jindřichov II.etapa

Obec Krmelín

Obec Krmelín

Kanalizace a ČOV obce Krmelín

Obec Albrechtovice

Obec Albrechtovice

Splašková kanalizace v obci Albrechtice

Obec Chlebičov

Obec Chlebičov

Centrální kanalizace obce Chlebičov

Obec Dolní Životice

Obec Dolní Životice

Splašková kanalizace v obci Dolní Životice

Obec Dolní Domaslavice

Obec Dolní Domaslavice

Splašková kanalizace v obci Dolní Domaslavice

Obec Horní Suchá

Obec Horní Suchá

Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá

Obec Zvole

Obec Zvole

Odvod srážkových vod v obci Zvole

Obec Milíkov

Obec Milíkov

Splašková kanalizace v obci

Zadat
poptávku

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Prosím, uveďte také pobočku, na kterou se dotaz vztahuje, abychom vám mohli lépe pomoci. Pokud preferujete telefonický kontakt, zanechte nám své telefonní číslo a rádi vám zavoláme.

Sídlo společnosti

IGEA s.r.o.
Na Valše 47/3
Ostrava – Přivoz, 702 00

    Tento web je chráněn pomocí reCAPTCHA a Google platí zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby.